Thursday 06/05/2014 05:49 pm
Магистърска програма „Превод“ (ФКНФ) получи за втори път Знака за качество „ЕМТ“ на Европейската комисия @ Новина за ЕМТ   by zelma
 

На 2 юни 2014 г. Европейската комисия публикува списък с университетските програми, които предлагат висококачествено обучение по превод в образователна и квалификационна степен „Магистър“ в съответствие със стандартите на мрежата за „Европейска магистърска степен по превод“ (European Master's in Translation – ЕМТ). Тези програми стават членки на мрежата ЕМТ и получават за срок от пет години запазения от 2012 г. Знак за качество „ЕМТ“ на Европейската комисия. Изключително радостно събитие и чест за СУ „Св. Климент Охридски” е, че за втори път магистърската програма„Превод“ с френски език и английски език, съвместна програма на катедра „Романистика“ и катедра „Англицистика и Американистика“ към ФКНФ, беше избрана за член на мрежата.

Програмите, отличени с този знак, са преминали изключително стриктен подбор: от 114 кандидатури от 26 държави-членки и три държави извън ЕС само 64 са допуснати до членство в мрежата и получаване на Знака за качество от международната експертна комисия за оценяване. Магистърска програма „Превод“ с френски език и английски език, съвместна програма на катедра „Романистика“ и катедра „Англицистика и Американистика“ към ФКНФ, беше избрана за член на мрежата ЕМТ още при първата процедура за кандидатстване и подбор през 2009 г.

 

За повече информация относно ЕМТ и програмите, одобрени за членство, вижте

http://ec.europa.eu/dgs/translation/programmes/emt/universities/index_en.htm

http://ec.europa.eu/dgs/translation/programmes/emt/network/index_en.htm

last change: Monday 04/06/2015 05:22pm