Saturday 09/07/2013 09:12 pm
Учебен план за випуск 2013-2015 г. @ Учебен план за випуск 2013-2015 г.   by zelma

С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т

“СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И”

 

Факултет по класически и нови филологии

 

Катедра по англицистика и американистика

Катедра по романистика

Магистърска програма „Превод”

 

 

УЧЕБЕН ПЛАН

валиден за випуск 2013/2015 г.

 

СЕМЕСТЪР

ДИСЦИПЛИНА

ХОРАРИУМ

общ седм.

КРЕДИТИ

I

Задължителни дисциплини:

75

5

14

1

Теория на превода – І ч.

доц. д-р Елена Метева

15

1+0

3

2

Съпоставително езикознание 

Доц. д-р Христо Стаменов (английски-български) 

проф. дфн Силвия Ботева (френски-български)

30

2+0

4

3

Езикова култура – І ч.

Гл.ас. Стефка Фетваджиева

15

1+0

3

4

Бази данни и превод

доц. д-р Весела Генова

15

1+0

4

I

Избираеми дисциплини:

60

5

16

1

Превод на обществено-политически текстове – І ч. 

Проф. д-р Стоян Атанасов (френски )

Гл. ас. Ралица Мухарска (английски)

30

2+0

4

2

Превод на художествени текстове – І ч. 

Гл.ас. д-р Мария Пипева (английски)

Доц. д-р Ирена Кръстева (френски )

30

2+0

4

3

Превод на юридически текстове

Гл. ас. д-р Георги Няголов (английски)

Гл. ас. д-р Маргарита Руски (френски )

30

2+0

4

4

Превод на медицински текстове

д-р Татяна Нинова (английски)

Гл. ас. Симеон Ласкаров (френски )

30

2+0

4

5

Синхронен превод – І ч.

Гл. ас. Цветан Пеневски (английски) 

Станимир Делчев (френски )

30

2+0

4

6

Англоезична хуманитаристика и превод

Доц. д-р Корнелия Славова

30

2+0

4

7

Преводна рецепция на англоезична литература

Проф. д-р Владимир Трендафилов

30

2+0

4

8

Консекутивен превод – І ч.

Гл. ас. Владимир Филипов (английски)

Станимир Делчев (френски )

30

2+0

4

9

Превод на типова документация

(френски- български)

Станимир Делчев

30

2+0

4

10

Творческо писане  

(английски-български)

Гл. ас. Мария Димитрова

30

2+0

4

 

Практически английски език – І ч.

Ас. Любина Гагова

30

2+0

4

 

Практически френски език – І ч.

Ас. Малинка Велинова

30

2+0

 

СЕМЕСТЪР

ДИСЦИПЛИНА

ХОРАРИУМ

общ седм.

 

II

Задължителни дисциплини:

 

90

6

14

1

Културна англоезична/френскоезична традиция и съвременни текстове

Проф. д-р Евгения Панчева(англоезична)

проф. д-р Татяна Стойчева (англоезична)

Проф. д-р Стоян Атанасов (френскоезична)

30

2+0

4

2

Теория на превода – ІІ ч.

доц. д-р Елена Метева

15

1+0

3

3

Езикова култура – ІІ ч.

Гл.ас. Стефка Фетваджиева

15

1+0

3

4

Софтуер и превод

доц. д-р Весела Генова

30

2+0

4

II

Избираеми дисциплини:

60

5

16

1

Превод на обществено-политически текстове – ІІ ч. (английски + френски)

Проф. д-р Стоян Атанасов

Гл. ас. Ралица Мухарска

30

2+0

4

2

Превод на икономически текстове

(английски)

Гл. ас. д-р Георги Няголов

30

2+0

4

3

Превод на художествени текстове – IІ ч. 

Гл.ас. д-р Мария Пипева (английски)

Доц. д-р Ирена Кръстева (френски )

30

2+0

4

4

Европейски институции и политики

доц. д-р Весела Генова

30

2+0

4

5

Жанр, стил и превод

Доц. д-р Зелма Каталан (английски)

30

2+0

4

6

Стилистични регистри и превод (френски език)

Доц. д-р Асен Чаушев

30

2+0

4

7

Лексикология

(английски + френски )

Доц. д-р Асен Чаушев

30

2+0

4

8

Синхронен превод – ІІ ч.

Гл. ас. Цветан Пеневски (английски) 

Станимир Делчев (френски )

30

2+0

4

9

Консекутивен превод – ІІ ч.

Гл. ас. Владимир Филипов (английски)

Станимир Делчев (френски )

30

2+0

4

10

Филмов превод и субтитри

Доц. д-р Палма Златева

Гергана Стойчева

30

2+0

4

11

Превод на технически текстове

(английски-български)

Проф. д-р Боян Алексиев

30

2+0

4

12

Превод на технически текстове – ІІ ч.

(френски-български)

Илияна Игнатова

30

2+0

4

13

Стихотворен превод

(английски-български)

Проф. дфн Александър Шурбанов

15

1+0

4

1

Стихотворен превод

(френски-български)

Проф. дфн Паисий Христов

15

1+0

4

15

Практически английски език – ІІ ч.

Ас. Любина Гагова

30

2+0

4

16

Практически френски език – ІІ ч.

Ас. Малинка Велинова

 

30

2+0

4

СЕМЕСТЪР

ДИСЦИПЛИНА

ХОРАРИУМ

общ седм.

 

IIІ

Задължителни дисциплини:

60

4

11

1

Методология на научното изследване и на научния текст (Подготовка на магистърска дипломна работа)

Проф. д-р Стоян Атанасов

30

2+0

4

2

Стаж по превод

 

25 ч.

 

4

3

Управление на преводаческата дейност

Доц. д-р Зелма Каталан

 

30

2+0

4

4

Преводачески проект-симулация

Доц. д-р Весела Генова

 

30

2+0

3 

 

Начин на завършване на обучението:

 

 

Защита на дипломна работа  15 кредита

 

 Първа държавна сесия: м. април Втора държавна сесия: м. октомври
 

Забележки:

 

1) Съотношението между сбора от кредитите от задължителните и сбора от кредитите от избираемите дисциплини през първите два семестъра е съответно 14 към 16 кредита.

2) Обучението в третия семестър предвижда само задължителни дисциплини, от които студентите набират 15 кредита, а другите 15 се получават от успешна защита на магистърската работа.

3) Студентите избират темата и научния ръководител на магистърската си работа най-късно един месец след началото на третия семестър на обучение.

4) Занятията ще формират преводачески умения главно от

 чуждия към родния език, съгласно установените критерии в

 европейските институции. Устният превод ще бъде

 двупосочен: от чужд към роден език и обратно.

 

 

 

 

Ръководители на програмата:

 

Доц. д-р Зелма Каталан    доц. д-р Весела Генова

Катедра „Англицистика и Катедра по Романистика 

Американистика” e-mail: vessela@intech.bg

e-mail: zelmacat2@yahoo.com   тел. : 93 08 347

тел. : 93 08 471

 

 

 

 last change: Saturday 09/07/2013 09:14pm