Monday 12/12/2016 04:23 pm
Предлагани курсове с френски език за летния семестър на 2016-2017 г. @ -2017 избираеми курсове с френски език   by zelma
  • Превод на обществено-политически текстове, ІI част – Ивайло Буров
  • Превод на художествени текстове, IІ част (френски език) – Ирена Кръстева
  • Европейски институции и превод (английски + френски език) – Весела Генова
  • Консекутивен превод, II част (френски език) – Станимир Делчев
  • Френският разговорен език в писмен текст – Симеон Ласкаров
 

last change: Monday 12/12/2016 04:24pm